Ouderraad

De ouderraad is een vertegenwoordiging van de leerlingen in de meest brede zin. De ouderraad fungeert als een klankbord voor het management en kent vanuit de vrijwillige ouderbijdrage gelden toe aan projecten voor leerlingen. Verder stelt de ouderraad in overleg met het management zaken aan de orde zoals veiligheid op school, organisatie en inhoud van het onderwijs en buitenschoolse activiteiten zoals schoolreizen. Als ouder kunt u de jaarvergadering van de ouderraad bezoeken of deelnemen aan een overleg in de ouderraad om goed op de hoogte te blijven van wat er op school leeft.

De ouderraad is te bereiken via dit e-mailadres.