Raad van Toezicht

De leden van de raad van toezicht (RvT) zijn:

·         dhr. E. (Egon) Berendsen, voorzitter

·         dhr. F. (Frank) Maas, lid

·         mw. K. (Karin) van Broekhuizen, lid *

·         dhr. A.M.C. (Hans) Nooren, lid *

·         dhr. J.W. (Willem) Meijerman, lid

·         mw. E.M.J.Th. (Els) Weijers, lid **

Twee RvT leden (*) zijn tevens benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Eén RvT lid (**) is benoemd op bindende voordracht van de gehele Medezeggenschapsraad. Het bestuur en RvT van het Amstelveen College kunnen worden bereikt via het volgende postadres:

Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) Amstelveen/Raad van Toezicht OVO Amstelveen zijn te bereiken via de bestuurssecretaris/ambtelijk secretaris Raad van Toezicht:
t.a.v. dhr. H.A. (Hendrik Aries) Edeler                                                                                                          secretaris@amstelveencollege.nl                                                                                                                   020-3039999

Het Amstelveen College valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen. Belangrijke stukken zoals het besturingsdocument met de statuten en reglementen zijn te raadplegen via de website en op het Ouderportaal. Agenda en verslagen van de raad vindt u in het Ouderportaal. De raad van toezicht is te bereiken via de secretaris (secretaris@amstelveencollege.nl).