Veelgestelde vragen

Wat maakt het Amstelveen College bijzonder?

Kleinschaligheid is het kernwoord voor onze school: leerlingen voelen zich veilig en kennen elkaar en hun leraren. Kleinschaligheid realiseren wij in het gebouw met aparte afdelingen. Onderbouwleerlingen verblijven gedurende de eerste schooljaren in één afdeling met eigen leslokalen en studieruimtes. Daarnaast bieden wij plusprofielen en bijzondere programma’s aan, op deze manier krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun eigen talenten verder te ontwikkelen. Ook vinden wij het belangrijk om van en met elkaar te leren. Wij leren onze leerlingen zich te ontwikkelen tot een zelfbewuste, initiatiefrijke, verantwoordelijke, betrokken en sociale burger in een complexe maatschappij.

Hoeveel leerlingen kiezen er voor een plusprofiel?

8 van de 10 leerlingen kiest voor een plusprofiel. Hierin zijn wij uniek in het Amstelland. Meer informatie over de plusprofielen vind je ook op onze website.

Hoeveel tijd ben je kwijt aan het plusprofiel?

Met een plusprofiel krijg je 90 minuten per week extra les in je favoriete vakken: sport, expressie, natuurtalent of ondernemerschap. Deze lessen volg je niet met je klas maar samen met leerlingen die zijn toegelaten tot hetzelfde plusprofiel.

Hoelang duurt een lesuur bij jullie?

Iedere les duurt bij ons 60 minuten. Je kunt de lesroosters en tijden ook bekijken via deze link.

Wat zijn lesjesmiddagen?

Speciaal voor leerlingen uit groep 8 organiseren we op woensdagmiddag 7 en 14 februari 2018 vanaf 14.15 uur een middag waarop je twee verschillende lessen van een half uur kunt volgen. Je volgt de lessen in het schoolgebouw aan de Sportlaan. De middag duurt tot 15.45 uur. Deze middag is speciaal bedoeld voor leerlingen die niet eerder een lesjesmiddag met hun basisschool bij ons hebben bijgewoond.

Hoe schrijf je jezelf in voor lesjesmiddagen?

Dit kan via deze pagina.

Hoe schrijf ik mij in voor het Amstelveen College?

Je kunt je voor de eerste ronde inschrijving aanmelden van 12 t/m 16 maart 2018 met ons inschrijfformulier. Dit formulier en de oudervragenlijst zijn vanaf 12 maart te downloaden op de pagina documenten van onze website. Onze inschrijfmiddag is op woensdag 14 maart 2018 van 14.00 tot 18.30 uur. Bij de inschrijving hebben wij nodig: Het aanmeldingsformulier ELKK van de kernprocedure, het BSN (burger service nummer, voorheen sofinummer) van uw kind, het ingevulde inschrijfformulier, de ingevulde oudervragenlijst. Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure. Via deze link  kan je antwoorden vinden op vragen als: tot wanneer kan ik mij inschrijven en hoe meld ik mij aan voor een tweede ronde?

Gaat het Amstelveen College loten?

Het Amstelveen College kent brugklassen op het niveau van mavo, mavo-havo, havo, havo-atheneum, atheneum, ACe-atheneum en ACe-gymnasium. De afgelopen jaren konden wij alle leerlingen plaatsen die zich bij ons hadden aangemeld. Hierbij konden wij een evenwichtige verdeling van vwo, havo en mavo hanteren. Ook in schooljaar 2017-2018 plaatsen wij weer 11 brugklassen met een evenwichtige verdeling over de afdelingen.

Op basis waarvan word je op een bepaald niveau geplaatst?

Je wordt geplaats op het niveau van je basisschooladvies. Vervolgens worden leerlingen geplaatst op basis van deze drie criteria:

  • Leerlingen met broers en zussen op het Amstelveen College en kinderen van medewerkers hebben sowieso recht op plaatsing.
  • Vervolgens worden de leerlingen per afdeling geplaatst uit de gemeenten die in ons direct verzorgingsgebied liggen: Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder Amstel . Let op: deze gemeentes zijn voor de aanmelding gelijkwaardig. Indien dit per afdeling teveel leerlingen oplevert, dan wordt er per afdeling onder deze groep geloot door een onafhankelijk notaris.
  • Als er op een afdeling dan nog plaats is, worden leerlingen uit alle andere plaatsen toegelaten. Mocht dit een overschot per afdeling opleveren, dan wordt er onder deze groep op dezelfde wijze geloot.

Speelt de cito dan geen enkele rol meer?

De cito-toets wordt sinds 2015 eind april afgenomen en de uitslag komt in mei. Dan zijn de inschrijfrondes van de scholen voor voortgezet onderwijs al lang voorbij. Als de toets lager is dan het advies gebeurt er niets, als de toets hoger is moet de basisschool het advies heroverwegen maar men hoeft het niet te veranderen. Als na de cito het basisschooladvies wordt opgehoogd kunnen wij alleen plaatsing in de hogere afdeling garanderen als daar nog ruimte is. Mocht je advies na de cito worden opgehoogd dan moet jouw basisschool bij ons melden via een speciaal formulier.

Op welke manier kunnen leerlingen extra ondersteund worden die daar behoefte aan hebben?

Het Amstelveen College kent een goede leerlingondersteuning. Via het mentoraatsprogramma krijgen leerlingen hulp bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en bij het “leren leren”. Er zijn steunlessen bij achterstand. Ook is er aandacht voor problemen als dyslexie of faalangst. De school kent een uitgebreid ondersteuningsteam met o.a. leerlingbegeleiders, een pedagoog en een schoolmaatschappelijk werker.

Hoe schrijf je jezelf in voor een plusprofiel?

Leerlingen die voor een plusprofiel willen komen, moeten een intake doen. De intake voor een plusprofiel vindt plaats op dinsdag 24 april 2018, vanaf 13:00 uur.

 

Waar kan je nog meer vragen stellen?

Voor overige vragen kan je altijd even kijken op de rest van onze website daarnaast kan je ook een mail sturen.

Hoe schrijf je jezelf in voor vwo-Xtra?

Om voor de opleiding vwo-Xtra in aanmerking te komen, is het van belang dat je van de basisschool een vwo-advies heeft gekregen (en dus geen dubbel of gemengd advies havo/vwo). Het allerbelangrijkste is dat de opleiding vwo-Xtra echt bij jou past. Daarom vragen we je bij de intake op school om iets te maken en het ons te laten zien - bijvoorbeeld een brief, tekening, filmpje of iets anders - waarmee je aan ons uitlegt, waarom jij vindt dat dit zo is. Een A-score bij de TBL (Toets begrijpend Lezen) van het CITO-volgsysteem is een goede indicatie voor geschiktheid voor de opleiding vwo-Xtra.  
Leerlingen die voor vwo-Xtra in aanmerking wensen te komen, moeten een intake doen. De intake voor vwo-Xtra vindt plaats op woensdag  28 maart 2018, vanaf 14:30 uur.