Inschrijven voorlichtingsavond vwo-Xtra & plusprofielen

Op de open huizen van onze school wordt natuurlijk voorlichting gegeven over de plusprofielen en het vwo-Xtra. Veel dieper wordt op de mogelijkheden ingegaan op de speciale voorlichtingsavond die plaatsvindt op woensdag  12  februari 2020. U en uw kind kunnen zich aanmelden voor deze extra informatieavond middels dit formulier. Er kan aangemeld worden voor 1 of 2 rondes (vwo-Xtra alleen in ronde 1).

Ronde 1: 19.30 uur tot 20.00 uur

Ronde 2: 20.15 uur tot 21.15 uur