Inschrijven voorlichtingsavond VWO-Xtra & Plusprofielen

Op de Open Huizen van onze school wordt natuurlijk voorlichting gegeven over de plusprofielen en het vwo-Xtra. Maar veel dieper wordt op de mogelijkheden ingegaan op de speciale voorlichtingsavond die plaatsvindt op 20 februari 2018.   U en uw kind kunnen zich aanmelden voor deze extra informatieavond middels dit formulier. Er kan aangemeld worden voor 1 of 2 rondes.

Tijd ronde 1: 19.30 uur tot 20.30 uur

Tijd ronde 2: 20.45 uur tot 21.45 uur