Belangrijke data

Open huizen                                                               1 en 2 februari 2018 aanvang 19.30 uur

Lesjesmiddagen                                                        7 en 14 februari 2018

Voorlichting plusprofielen + vwo-Xtra        20 februari 2018 aanvang 19.30 uur 

Inschrijfperiode voor brugklassers               12 t/m 16 maart 2018

Inschrijfmiddag op school                                  14 maart 2018 van 14.00 tot 18.30 uur

Intake Vwo-Xtra                                                       28 maart 2018

Intake plusprofielen                                               24 april 2018 

Kennismakingsdag nieuwe leerlingen         27 juni 2018

 

De belangrijke data  voor brugklassers die starten in schooljaar 2019-2020 worden omstreeks oktober 2018 gepubliceerd op onze website.