Belangrijke data

Open huizen                                                                24 en 25 januari 2019 aanvang 19.30 uur

Lesjesmiddagen                                                         30 januari en 6 februari 2019

Voorlichting Vwo-Xtra en plusprofielen    28 februari 2019 

Inschrijfperiode voor brugklassers                11 t/m 15 maart 2019

Inschrijfmiddag op school                                    13 maart 2019 van 14.00 tot 18.30 uur

Intake Vwo-Xtra en plusprofielen                   27 maart 2019

Kennismakingsdag nieuwe leerlingen           26 juni 2019