Aanmelden brugklas

Wat fijn dat je belangstelling toont voor het Amstelveen College! Je bent van harte welkom. Soms is onze aanmelding voor een afdeling zo groot, dat we een toelatingsbeleid moeten voeren. Het officiële toelatingsbeleid is hier te downloaden. Je kunt je voor de eerste ronde inschrijving aanmelden van 11 t/m 15 maart 2019 met ons inschrijfformulier. Dit formulier en de oudervragenlijst zijn vanaf 5 maart te downloaden op deze pagina en op de pagina documenten. Onze inschrijfmiddag is op woensdag 13 maart 2019 van 14.00 tot 18.30 uur. Bij de inschrijving hebben wij nodig:

  • Het aanmeldingsformulier ELKK van de kernprocedure (verkrijgbaar bij eigen basisschool)
  • Een eventueel aanvullend document van de basisschool met een plaatsingsadvies (MH of HV)
  • Het BSN (burger service nummer, voorheen sofinummer) van uw kind
  • Het ingevulde inschrijfformulier (deze wordt binnenkort vernieuwd)
  • De ingevulde oudervragenlijst (deze wordt binnenkort vernieuwd)

Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure. Klik hier om antwoord te vinden op vragen zoals:

  • Tot wanneer kan ik mij opgeven?
  • Hoe meld ik mij aan voor de tweede ronde inschrijving?
  • Etc.

Ook van je basisschool ontvang je deze informatie in de schookeuzegids.