Aanmelden brugklas

Wat fijn dat je belangstelling toont voor het Amstelveen College! Je bent van harte welkom. Soms is onze aanmelding voor een afdeling zo groot, dat we een toelatingsbeleid moeten voeren. Het officiële toelatingsbeleid is hier te downloaden. Je kunt je voor de eerste ronde aanmelden van 11 t/m 15 maart 2019 met ons aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier is hier te downloaden. 
Klik hier voor het tijdpad aanmelding brugklas 2019 voor meer informatie omtrent de aanmelding. Onze aanmeldingsmiddag is op woensdag 13 maart 2019 van 14.00 tot 18.30 uur. Bij de aanmelding hebben wij het volgende nodig:

  • Het aanmeldingsformulier ELK van de kernprocedure (verkrijgbaar bij eigen basisschool)
  • Het ingevulde aanmeldformulier(deze wordt binnenkort vernieuwd)
  • Graag bij dit formulier een kopie van een officieel document inleveren waarop het BSN van uw kind staat vermeld (dit kan zijn kopie paspoort/ID of uittreksel basisregistratie personen).

Als u niet in de gelegenheid bent om naar de aanmeldingsmiddag te komen kunt u bovenstaande formulieren in de week van 11 t/m 15 maart ook inleveren bij de receptie van 8.30 tot 16.00 uur.

Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure. Klik hier om antwoord te vinden op vragen zoals:

  • Tot wanneer kan ik mij opgeven?
  • Hoe meld ik mij aan voor de tweede ronde aanmelding?
  • Etc.

Ook van je basisschool ontvang je deze informatie in de schookeuzegids.