Leerlingbegeleiding

Een leerlingbegeleider spreekt met leerlingen op verzoek van de leerling zelf, de mentor, de afdelingsmanager en/of de ouders. Tijdens de gesprekken wordt de leerling begeleidt bij het onderkennen en oplossen van sociaal-emotionele problemen, die aan school gerelateerd zijn. Dit gebeurt veelal in een traject van ongeveer zeven gesprekken. Indien meer of andere hulp nodig is, verwijst de leerlingbegeleider door naar de Coördinator Leerling Ondersteuning (CLO) voor vervolgstappen in het traject.

Daarnaast zijn de leerlingbegeleiders gespecialiseerd in het geven van individuele en groepstraining in schools zelfvertrouwen voor leerlingen, die faalangst of examenvrees ondervinden. De leerlingbegeleiders bespreken leerlingen regelmatig in een vaststaand intern overleg (IZO) onder leiding van de C.L.O. Leerlingbegeleiders kunnen een informerende en adviserende rol innemen t.a.v. mentoren, docenten en/of ouders.