Ondersteuning 

Hoe de leerling-ondersteuning bij ons op school georganiseerd is, is te zien in deze versimpelde weergave. Op de onderstaande pagina’s is er meer informatie te vinden over verschillende manieren waarop leerlingen bij ons op school ondersteund kunnen worden:

Meer informatie over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden zoals aangegeven in de bovenstaande figuur is te vinden in onze schoolgids en op het ouderportaal.