Informatie loting & aanmelding 2018-2019

De scholen in Amstelveen hebben voor de aanmelding van brugklasleerlingen voor schooljaar 2018-2019 afspraken gemaakt over de toelating van leerlingen. De volgende uitgangspunten hebben hierbij een rol gespeeld:

  • De besturen vinden het van belang dat leerlingen worden toegelaten in een opleiding waar zij succesvol hun diploma kunnen halen.
  • De scholen streven naar een evenwichtige opbouw van de schoolsoorten Mavo enerzijds en Havo/Vwo anderzijds.
  • De huisvesting op drie van de vier scholen in Amstelveen laat het niet toe om meer leerlingen aan te nemen dan er in redelijkheid in het gebouw passen.
  • De scholen in Amstelveen willen zo veel mogelijk leerlingen uit Amstelveen plaatsen en daarnaast uit woonplaatsen waar de betreffende schoolsoort niet wordt aangeboden.

Aanmelding 1e ronde en 2e ronde

In de 1e ronde van de aanmelding is op verschillende scholen het maximum aantal plaatsbare leerlingen overschreden. Daarom zal er op een tweetal scholen worden geloot. Alle leerlingen die in de eerste ronde zijn ingeschreven, krijgen rond 12 april bericht. In het overzicht hieronder ziet u per school voor welke afdeling er wordt geloot en op welke afdeling er nog beschikbare plaatsen zijn in de 2e ronde. Ook is vermeld op welke dag er een voorlichtingsavond wordt gehouden voor leerlingen die zijn uitgeloot. Afspraak binnen de kernprocedure is dat er voor en na de loting niet van school gewisseld kan worden. Leerlingen die in de kernprocedure Amstelland zijn uitgeloot hebben in de 2e ronde voorrang op leerlingen die zich in de 2e ronde voor het eerst in Amstelland aanmelden.