Informatie aanmelding & loting 2018-2019

De scholen in Amstelveen hebben voor de aanmelding van brugklasleerlingen voor schooljaar 2018-2019 afspraken gemaakt over de toelating van leerlingen. De volgende uitgangspunten hebben hierbij een rol gespeeld:

  • De besturen vinden het van belang dat leerlingen worden toegelaten in een opleiding waar zij succesvol hun diploma kunnen halen.
  • De scholen streven naar een evenwichtige opbouw van de schoolsoorten Mavo enerzijds en Havo/Vwo anderzijds.
  • De huisvesting op drie van de vier scholen in Amstelveen laat het niet toe om meer leerlingen aan te nemen dan er in redelijkheid in het gebouw passen.
  • De scholen in Amstelveen willen zo veel mogelijk leerlingen uit Amstelveen plaatsen en daarnaast uit woonplaatsen waar de betreffende schoolsoort niet wordt aangeboden.

Aanmelding 1e ronde en 2e ronde

In de 1e ronde van de aanmelding is op verschillende scholen het maximum aantal plaatsbare leerlingen overschreden. Daarom zal er op een tweetal scholen worden geloot. Alle leerlingen die in de eerste ronde zijn ingeschreven, krijgen rond 12 april bericht. In het overzicht hieronder ziet u per school voor welke afdeling er wordt geloot en op welke afdeling er nog beschikbare plaatsen zijn in de 2e ronde. Ook is vermeld op welke dag er een voorlichtingsavond wordt gehouden voor leerlingen die zijn uitgeloot. Afspraak binnen de kernprocedure is dat er voor en na de loting niet van school gewisseld kan worden. Leerlingen die in de kernprocedure Amstelland zijn uitgeloot hebben in de 2e ronde voorrang op leerlingen die zich in de 2e ronde voor het eerst in Amstelland aanmelden.

Loting

Amstelveen College:

Uitloting: 15 leerlingen op mavo/havo (120 beschikbare plaatsen voor leerlingen met mavo of mavo/havo advies)

Hermann Wesselink College:

Uitloting: 39 leerlingen op tweetalig en Nederlandstalig vmbo-t/havo (84 beschikbare plaatsen)

Uitloting: 38 leerlingen op tweetalige en Nederlandstalige havo (58 beschikbare plaatsen)

Overige scholen: geen loting.

Aantal beschikbare plaatsen in de 2e ronde

Alkwin: beschikbare plaatsen: in totaal 10 voor Havo, Havo/Vwo en Vwo+

Amstelveen College: geen beschikbare plaatsen

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert: Vmbo-t: 25, Vmbo-t/Havo: 20, Havo 15, Havo/Vwo en Vwo: 5

Hermann Wesselink College: geen beschikbare plaatsen

Keizer Karel College: Havo en Havo/Vwo: 45, Atheneum: 20, Gymnasium: 13, Technasium geen beschikbare plaatsen

Panta Rhei: Vmbo: 25, Mavo + : 25

Thamen: Mavo: 10, Mavo/Havo: 10

Westplas:  in totaal 32 voor Mavo en Mavo/Havo

 

Voorlichtingsbijeenkomsten en inschrijfmomenten 2e ronde

Aanmelding voor de 2e ronde kan op 17 en 18 april. Sommige scholen organiseren een extra voorlichtingsbijeenkomst:

Maandag 16 april   

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert: 13.00 – 16.00 uur

Keizer Karel College: 18.30 – 19.30 uur                                                

Dinsdag 17 april     

Westplas: 15.00 – 17.00 uur

Woensdag 18 april

Panta Rhei: 19.00 – 20.30 uur

Thamen: 17.30 – 18.30 uur

Westplas: 15.00 – 17.00 uur